ขาย 4,000,000 บาท

ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ ถนน ชากบนสาย 1 ซอย ห้วยมะเฟือง-พฤกษางาม ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง