ขาย 7,310,625 บาท

ขายที่ดินสวนต้นสักและลำไย 9-2-99ไร่ 7.31ลบ. ถนน น้ำ ไฟฟ้า เขตติดต่อสารภี-เชียงใหม่ ต.หนองช้างคืน อ.เมือง ลำพูน

ขาย 22,000,000 บาท

ขายที่ดิน 1ไร่ 8ตรว. 22ลบ. มีบ้าน โรงเรือน ใกล้แยกดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่

ขาย 2,800,000 บาท

ขายที่ดิน 2งาน 2.8ลบ. มีโรงเรือน หัวมุม ถนน 2 ด้าน น้ำไฟ ต.หนองแหย่ง ต.สันทราย เชียงใหม่