ขาย 3,800,000 บาท

ขายด่วนที่ดิน เนื้อที่ 1-0-29 ไร่ พื้นที่ สีเขียว อบต.สลกบาตร กำแพงเพชร ZK223