ขาย 550,000 บาท

ที่ดินแบ่งขาย สด – ผ่อน Zone A กับ Zone B ที่ดินวิวเขาสุพรรณบุรี ใกล้ตลาดอู่ทอง10 นาที เอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดง ราคาเริ่ม 550,000 บาท/แปลง

ขาย 550,000 บาท

ที่ดินแบ่งขาย สด – ผ่อน Zone A กับ Zone B ที่ดินวิวเขาสุพรรณบุรี ใกล้ตลาดอู่ทอง10 นาที