ขาย 1,500,000 บาท

ขายโกดังโครงการ บ้านทุ่งปูน จอมทอง เชียงใหม่ PSC10813