เช่า 0 บาท/เดือน

ไตรมิตร ถ.เยาวราช 3คูหา ให้เช่าอาคารพาณิชย์ MRTวัดมังกร หัวลำโพง ร้านอาหาร 6ชั้น 74 ตรว. 1,500ตรม. รพ. สมิตเวช

เช่า 0 บาท/เดือน

หัวลำโพง ร้านอาหาร MRTวัดมังกร ให้เช่าอาคารพาณิชย์ ไตรมิตร ถ.เยาวราช 3คูหา 6ชั้น 74 ตรว. 1,500ตรม. รพ. สมิตเวช

เช่า 0 บาท/เดือน

ไตรมิตร ถ.เยาวราช ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 3คูหา MRTวัดมังกร หัวลำโพง ร้านอาหาร 6ชั้น 74 ตรว. 1,500ตรม. รพ. สมิตเวช

เช่า 0 บาท/เดือน

ไตรมิตร MRTวัดมังกร ร้านอาหาร ให้เช่าอาคารพาณิชย์ หัวลำโพง ถ.เยาวราช 3คูหา 6ชั้น 74 ตรว. 1,500ตรม. รพ. สมิตเวช

เช่า 0 บาท/เดือน

MRTวัดมังกร หัวลำโพง ร้านอาหาร ให้เช่าอาคารพาณิชย์ ไตรมิตร ถ.เยาวราช 3คูหา 6ชั้น 74 ตรว. 1,500ตรม. รพ. สมิตเวช

เช่า 0 บาท/เดือน

ให้เช่าอาคารพาณิชย์ ไตรมิตร ถ.เยาวราช 3คูหา MRTวัดมังกร หัวลำโพง ร้านอาหาร 6ชั้น 74 ตรว. 1,500ตรม. รพ. สมิตเวช