เช่า 0 บาท/เดือน

BST547 ให้เช่าโกดังโรงงานย่านปู่เจ้า หลายขนาด มีใบรง.4 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ