เช่า 0 บาท/เดือน

BH2103 ให้เช่าพื้นที่เหมาะสำหรับทำสำนักงาน Richmond Office Building สุขุมวิท26