เช่า 0 บาท/เดือน
เช่า 0 บาท/เดือน
เช่า 0 บาท/เดือน
ขาย 26,900,000 บาท