เช่า 0 บาท/เดือน

ให้เช่าโกดัง 380 ตารางเมตร ย่านโชคชัย4 ลาดพร้าววังหิน ใกล้MRTโชคชัย4ภายในเคลือบผิวพื้นอย่างดีด้วย epoxy