เช่า 0 บาท/เดือน

ให้เช่าโกดัง ขนาด 400-800 ตร.ม. เข้าได้ทั้งจากเส้นพระรามสอง บ้านแพ้ว และเศรษฐกิจ1 ถนนบางปลา ได้อย่างสะดวก