ขาย 5,300,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ม.เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จ.นนทบุรี