เช่า 0 บาท/เดือน

หนองจอก ม.เทคโนโลยีมหานคร 18 ตรว. Lotus CJ เวชการุณย์รัศมิ์220 ตรม. 7-11 เซนต์เทเรซา ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น

เช่า 0 บาท/เดือน

7-11 Lotus CJ เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก ม.เทคโนโลยีมหานคร 18 ตรว. 220 ตรม. เซนต์เทเรซา ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น

เช่า 0 บาท/เดือน

Lotus CJ เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก ม.เทคโนโลยีมหานคร 18 ตรว. 220 ตรม. 7-11 เซนต์เทเรซา ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น

เช่า 0 บาท/เดือน

หนองจอก ม.เทคโนโลยีมหานคร 18 ตรว. 220 ตรม. 7-11 Lotus CJ เวชการุณย์รัศมิ์ เซนต์เทเรซา ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น