ขาย 48,999,998 บาท

บ้านเดี่ยว2ชั้น ดาดฟ้าใหญ่ 202ตรว.ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา 285ตรม. 5นอน หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ขาย 48,999,999 บาท

อ่างเก็บน้ำชากนอก บ้านเดี่ยว2ชั้น หาดจอมเทียน ดาดฟ้าใหญ่ 200ตรว. 280ตรม. 5นอน 4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ขาย 48,999,998 บาท

ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา บ้านเดี่ยว2ชั้น ดาดฟ้าใหญ่ 202ตรว. 285ตรม. 5นอน หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ขาย 48,999,999 บาท

หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก บ้านเดี่ยว2ชั้น ดาดฟ้าใหญ่ 200ตรว. 280ตรม. 5นอน 4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ขาย 48,999,999 บาท

หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก บ้านเดี่ยว2ชั้น ดาดฟ้าใหญ่ 200ตรว. 280ตรม. 5นอน 4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ขาย 48,999,998 บาท

ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา บ้านเดี่ยว2ชั้น ดาดฟ้าใหญ่ 202ตรว. 285ตรม. 5นอน หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

ขาย 48,999,998 บาท

ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา บ้านเดี่ยว2ชัสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกดาดฟ้าใหญ่ 202ตรว. 285ตรม. 5นอน หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์

ขาย 48,999,999 บาท

ดาดฟ้าใหญ่ 200ตรว. 280ตรม. หาดจอมเทียน อ่างเก็บน้ำชากนอก บ้านเดี่ยว2ชั้น5นอน 4น้ำ 3จอดรถ 5แอร์ ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก