ขาย 4,800,000 บาท

ขายอาคารโกดัง พิษณุโลกผังเมืองสีเขียว ต.บึงพระ PSC10166