ขาย 16,000 บาท

ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา ใกล้ศูนย์รถ MG และเดอะมอลล์ท่าพระ 16,000 บาท/เดือน

ขาย 6,400,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา ใกล้ตลาดสดเทศบาล ตำบลพังโคน จ.สกลนคร PSC08868

ขาย 7,500,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา ใกล้โลตัส กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ PSC07121

ขาย 7,300,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา ใกล้วัดสะแก้ว บ้านฉาง ระยอง PSC10510