ขาย 3,000,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ซอย มิตรสัมพันธ์ 14 อ.เมือง ชลบุรี PSC11987