ขาย 12,000,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) LH-SC000268

ขาย 13,000,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) LH-SC000269

ขาย 20,000,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) LH-SC000270

ขาย 11,800,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) LH-SW000466

ขาย 6,500,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) LH-SC000261

ขาย 10,000,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) LH-SW000463

ขาย 11,500,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว สีวลี เลควิว-เชียงใหม่ (Sivalee Lakeview Chiangmai) หลังมุมLH- SW000464