เช่า 0 บาท/เดือน

นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ ตลาดเจ้าพระยา ทาวเฮาท์ 2 ชั้น หลังมุม 18ตรว. 138ตรม. 3นอน 2น้ำ 1จอด 1แอร์ แม็คโคร

เช่า 0 บาท/เดือน

นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ 18ตรว. ตลาดเจ้าพระยา ทาวเฮาท์ 2 ชั้น หลังมุม138ตรม. 3นอน 2น้ำ 1จอด 1แอร์ แม็คโคร

เช่า 0 บาท/เดือน

ตลาดเจ้าพระยา ทาวเฮาท์ 2 ชั้น หลังมุม นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ 18ตรว. 138ตรม. 3นอน 2น้ำ 1จอด 1แอร์ แม็คโคร