ขาย 2,100,000 บาท

ขายคอนโด โครงการ พลัมคอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น [ชั้น 20 อาคาร Aเฟส 1] บางใหญ่ นนทบุรี PSC10869

ขาย 3,690,000 บาท

ขายคอนโด โครงการ พลัมคอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น [ชั้น 19 อาคาร A] บางใหญ่ นนทบุรี PSC11231

ขาย 2,100,000 บาท

ขายคอนโด โครงการ พลัมคอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น[ชั้น 27 อาคาร B เฟส2 ] บางใหญ่ นนทบุรี PSC11094