ขาย 3,217,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-08945

ขาย 7,506,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-10237

ขาย 1,010,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-07641

ขาย 1,062,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-15081

ขาย 1,229,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ PKK02-15741

ขาย 230,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-07448

ขาย 1,014,000 บาท

บ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ PKK02-10037

ขาย 2,652,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ PKK02-15722

ขาย 5,053,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-15188

ขาย 688,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ PKK02-15735

ขาย 1,601,000 บาท

บ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี PKK02-13700

ขาย 2,143,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี PKK02-11411