ขาย 7,842,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช PKK02-15510

ขาย 1,920,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PKK02-10828

ขาย 2,106,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น PKK02-14736

ขาย 943,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น PKK02-14958

ขาย 3,144,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น PKK02-12010

ขาย 1,157,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น PKK02-13098

ขาย 9,274,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น PKK02-14088

ขาย 4,129,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น PKK02-14988

ขาย 2,192,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น PKK02-15109

ขาย 1,881,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลภูผาม่าน อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น PKK02-14641

ขาย 1,419,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น PKK02-14195

ขาย 723,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น PKK02-15262