ขาย 1,503,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา PKK02-13381

ขาย 5,825,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้โรงพยาบาลด่านเมดิคอล อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา PKK02-14587

ขาย 1,522,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้ซีเจ มอร์ สาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา PKK02-14750

ขาย 2,336,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้บิ๊กซี มาร์เก็ต โนนสูง จ.นครราชสีมา PKK02-14304

ขาย 2,048,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้โรงพยาบาล พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา PKK02-13150

ขาย 1,913,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้บิ๊กซี มาร์เก็ต ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา PKK02-14045

ขาย 1,613,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้โรงพยาบาลโนนแดง อ.พิมาน จ.นครราชสีมา PKK02-10907

ขาย 4,460,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้โลตัส ปักธงชัย นครราชสีมา PKK02-14795

ขาย 3,508,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้บุญถาวร สาขาโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา PKK02-14540

ขาย 1,590,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้โลตัส บัวใหญ่ นครราชสีมา PKK02-14043

ขาย 2,903,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ใกล้โรงพยาบาลโนนแดง อ.คง จ.นครราชสีมา PKK02-10200