ขาย 3,470,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการ บ้านสวัสดีชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี PSC09107