ขาย 4,500,000 บาท

ขายบ้านหันหน้าทิศใต้ โปร่ง สว่าง อากาศถ่ายเท สันผีเสื้อ #อำเภอเมือง