ขาย 1,110,000 บาท

ขายบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 ชั้นเเละโกดังชั้นเดียว ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว PAP8-0564