ขาย 370,000,000 บาท

ขายที่ดินผืนใหญ่ผืนสุดท้าย ในตัวเมืองนครปฐม ขนาด 39-3-85.1 ไร่ ติดกับอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา