เช่า 0 บาท/เดือน

หัวมุมถนนใหญ่ ถ.สุขุมวิท หัวลำโพงแห่ง ชลบุรี ร้านค้าแบ่งเช่า โพธิ์ทอง มีแรงงานจากต่างชาติ มากกว่า2,000 คนต่อวันที่เข้ามาใช้พื้นที่ เฉลิมไทย

เช่า 0 บาท/เดือน

ถ.สุขุมวิท ร้านค้าแบ่งเช่าหัวลำโพงแห่ง โพธิ์ทอง ชลบุรี ถนนใหญ่ มีแรงงานจากต่างชาติ มากกว่า2,000 คนต่อวัน

เช่า 0 บาท/เดือน

หัวลำโพงแห่ง ชลบุรี หัวมุมถนนใหญ่ ถ.สุขุมวิท ร้านค้าแบ่งเช่า โพธิ์ทอง มีแรงงานจากต่างชาติ มากกว่า2,000 คนต่อวันที่เข้ามาใช้พื้นที่ เฉลิมไทย