ขาย 139,999,998 บาท

เหมาะกับการพัฒนา MRT ไทรม้า ท่าอิฐ ตลาด สร้างหมู่บ้านพักอาศัย ที่ดินพื้นที่กว้าง 9ไร่ 2งาน 70ตรว. 140ลบ. อาคารที่พัก 1 ชั้น 100ตรม.สำนักงาน

ขาย 139,999,998 บาท

MRT ไทรม้า ท่าอิฐ ตลาด เหมาะกับการพัฒนา สร้างหมู่บ้านพักอาศัย ที่ดินพื้นที่กว้าง 9ไร่ 2งาน 70ตรว. 140ลบ. อาคารที่พัก 1 ชั้น 100ตรม.สำนักงาน

ขาย 139,999,998 บาท

ที่ดินพื้นที่กว้าง 9ไร่ 2งาน 70ตรว. MRT ไทรม้า ท่าอิฐ ตลาด เหมาะกับการพัฒนา สร้างหมู่บ้านพักอาศัย140ลบ. อาคารที่พัก 1 ชั้น 100ตรม.สำนักงาน

ขาย 139,999,998 บาท

MRT ไทรม้า ท่าอิฐ ตลาด เหมาะกับการพัฒนา สร้างหมู่บ้านพักอาศัย ที่ดินพื้นที่กว้าง 9ไร่ 2งาน 70ตรว. 140ลบ. อาคารที่พัก 1 ชั้น 100ตรม.สำนักงาน