ขาย 3,500,000 บาท

ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 225 ตร.วา บนถนน เยื้อง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ หมู่ 11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ZW149