ขาย 2,750,000 บาท

ขายที่ดินรวม 16 ไร่ อ.เมืองระยอง ราคา 2.75 ลบ. ต่อไร่ ขายแยกตามแปลง 3 โฉนด ใกล้ตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง

ขาย 2,750,000 บาท

ขายที่ดินรวม 16 ไร่ อ.เมืองระยอง ราคา 2.75 ลบ. ต่อไร่ ใกล้ตลาดกลางผลไม้ตะพง