ขาย 4,907,500 บาท

ที่ดินสวยทิวเขาล้อมรอบ เลาขวัญ กาญจนบุรี 37 ไร่ 3 งาน ไร่ละ 130,000