ขาย 436,000,000 บาท

ขาย 436,000,000 บาท

ขาย 436,000,000 บาท

ขาย 255,000,000 บาท

ขายที่ 37 ไร่ เป็นแหลมล้อมรอบด้วยทะเล 3 ด้าน ทำเลหายาก!! วิวทะเล 360 องศา ที่อ่าวตาลคู่ จังหวัดตราด