ขาย 5,500,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านโครงการต้นธรรมเชิงมนต์ สุราษฎร์ธานี (PKK04-05884)