ขาย 1,100,000 บาท

ขายที่ดินถมแล้ว 1 ไร่ ราคา 1,100,000 ล้านบาท