ขาย 6,000,000 บาท

ขายที่ดินดอนเมือง 101.6 ตารางวา