ขาย 4,100,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น โครงการ กษิราอาคารพาณิชย์ ถ.เลี่ยงเมืองหนองมน อ.เมือง จ.ชลบุรี PSC09628