เช่า 0 บาท/เดือน

โลตัส 3นอน 3น้ำ 610 ตรม. พูลวิลล่า ภูเก็ต ถูกที่สุดในโลก ปาตี้ดาดฟ้าได้ หาดบางเทา 155 ตรว.

เช่า 0 บาท/เดือน

พูลวิลล่า หาดบางเทา 156 ตรว. ภูเก็ต ถูกที่สุดในโลก ปาตี้ดาดฟ้าได้ โลตัส 3นอน 3น้ำ 612 ตรม.

เช่า 0 บาท/เดือน

ปาตี้ดาดฟ้าได้ หาดบางเทา 155 ตรว. พูลวิลล่า ภูเก็ต ถูกที่สุดในโลก โลตัส 3นอน 3น้ำ 610 ตรม.

เช่า 0 บาท/เดือน

พูลวิลล่า ภูเก็ต ถูกที่สุดในโลก ปาตี้ดาดฟ้าได้ หาดบางเทา 155 ตรว. โลตัส 3นอน 3น้ำ 610 ตรม.

เช่า 0 บาท/เดือน

ภูเก็ต ถูกที่สุดในโลก ปาตี้ดาดฟ้าได้ พูลวิลล่า หาดบางเทา 156 ตรว. โลตัส 3นอน 3น้ำ 612 ตรม.