ซื้อที่ดินต้องระวังอะไรบ้าง

ซื้อที่ดินต้องระวังอะไรบ้าง มีหลายสิ่งที่คุณควรระวังเมื่อซื้อที่ดิน:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่าย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์การค้า
  • ตรวจสอบกฎหมายการแบ่งเขตในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณคิดไว้ (เช่น ที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ เกษตรกรรม)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายมีชื่อที่ชัดเจนในที่ดินและไม่มีภาระผูกพันหรือภาระผูกพันในทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบดูว่าที่ดินมีสาธารณูปโภคเข้าถึงหรือไม่ เช่น น้ำ ไฟฟ้า และสิ่งปฏิกูล
  • ตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้หรือมูลค่าของที่ดิน เช่น พื้นที่น้ำท่วม ดินปนเปื้อน หรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถจ่ายที่ดินและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมทางการเงิน และภาษีโรงเรือน

ใส่ความเห็น