ขายที่ดินให้ได้ทำอย่างไร

ขายที่ดินให้ได้ทำอย่างไร

1) สำรวจที่ดินของตัวเอง หากคนที่จะซื้อ แล้วสามารถทำประโยขน์อะไรได้บ้าง
เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ว่าจุดเด่นของที่ดินของเราคืออะไร เพื่อที่จะเลือกกลุ่มผู้ซื้อได้ถูกต้อง
อย่างเช่นลูกค้าสนใจที่ดินนั้นไปทำการเกษตร หากที่ดินนั้นมีแหล่งน้ำ ติดคลอง ก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
หรือหากเป็นที่ดินเกี่ยวกับการค้าขาย ก็ต้องอยู่ติดถนนเป็นต้น

2) การตั้งราคาขายที่ดินที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับราคาตลาดและราคาประเมิน
การตั้งราคาขายที่ดี หรือ ถูกกว่า ที่ดินข้างเคียง จะสามารถทำให้เราขายที่ดินได้เร็วขึ้น เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ
ยกเว้นที่ดินตรงนั้นมีลักษณะเฉพาะจริงๆ คืออาจจะถูกใจกับผู้ซื้อมากจนยอมจ่ายในราคาที่สูงได้

3)การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเห็นมากที่สุด
ช่องทางการโฆษณาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน หากราคาดี ที่ดินสวย แต่ไม่มีลูกค้าเห็นก็ไม่สามารถจะขายได้
ช่องทางโฆษณาปัจจุบันส่วนมากจะเป็นทางออนไลน์ ในเวบขายที่ดิน ที่เป็นแหล่งรวมของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้มาเจอกัน

4)ช่วยหาแหล่งเงินกู้หรือผ่อนให้ลูกค้า
อีกปัจจัยหนึ่งสพหรับลูกค้าที่อาจจะต้องการผ่อนที่ดินกับธนาคาร หรือ ผ่อนโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน เป็นอีกช่องทาง
นึง ที่จะทำให้มีโอกาสในการขายที่ดินได้เร็วขึ้น

หากลูกค้าสนใจในที่ดินของเราและจะเกิดการซื้อขายเกิดขึ้น ก็อาจจะมีการวางเงินมัดจำตามตกลง
ทำสัญญาจองไว้ก่อน พอถึงเวลาค่อยนัดมาโอนกันที่ที่ดินจังหวัด ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายที่ดิน
ก็จะมีดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมตามราคาประเมิน ร้อยละ 2 บาท
2) ค่าภาษีการโอนที่ดิน ตรวจสอบอัตราได้จากกรมที่ดินนั้นๆ
3) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3 ในกรณีถือครองที่ดินต่ำกว่า 5 ปี
4) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 5
5) ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามจำนวนปีที่ถือครองที่ดิน

ใส่ความเห็น