เช่า 0 บาท/เดือน

BST433 คลังสินค้าให้เช่าจำนวนพื้นที่เช่า 15,500 ตร.ม. ที่ดินขนาด 70-1-34 ไร่ บ้านบึงจังหวัดชลบุรี

ขาย 2,390,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น โครงการ สวนสนนคร ต. หนองชาก อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี PSC11633

ขาย 1,390,000 บาท

ขายทาวน์โฮม โครงการ กษิรา ปาร์ค บ้านบึง ชลบุรี PSC11544

ขาย 8,190,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คููหา โครงการ ไพร์มลอนดอน บ้านบึง ชลบุรี PSC10555

ขาย 1,390,000 บาท

ขายทาวน์โฮมชั้นเดียว โครงการ กษิรา ปาร์ค บ้านบึง ชลบุรี PSC10552