ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ TeeDinTuaThai.com  ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน เงื่อนไขและข้อตกลงด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์  คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

การใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์นี้รวมไปถึง ข้อความ, บทความ, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ห้ามมีทำซ้ำ, ดัดแปลงแก้ไข และ/หรือนำข้อมูล ต่างๆ นำไปใช้งาน  และ จะไม่ดำเนินการใดๆ  ในการ ใช้วิธีการต่างๆในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา โดยยังไม่ได้รับความยินยอม จาก ที่ดินทั่วไทย.com (TeeDinTuaThai.com)

ข้อมูลในเว็บไซต์

ที่ดินทั่วไทย.com (TeeDinTuaThai.com) มีระบบในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ในบางส่วน ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลในการซื้อขายได้ทั้งหมด หากมีความผิดพลาดของข้อมูล มีค่าเสียหายเกิดขึ้น ทางเรา ที่ดินทั่วไทย.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม

การส่งข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ส่งเข้ามาในเวบไซท์ ถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะแก่ผู้ใช้งาน  ดังนั้น ที่ดินทั่วไทย.com สามารถนำข้อมูลของท่านไปใช้งานได้ทั้งหมด ในการส่งข้อมูลเข้าในเวบไซท์ ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมึการละเมิดลิขสิทธิ์ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ ทางเรามีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การเชื่อมโยงออกไปยังนอกเวบไซท์

เว็บไซทนี้อาจมีการเชื่อมโยงออกไปข้างนอก โดยอาจจะเป็นการโฆษณาต่างๆ หรือ จากผู้สนับสนุน  ซึ่งไม่สามารถควบคุมเนื้อหาปลายทางได้ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องมีวิจารณญานในการรับชมเนื้อหาด้วยตัวเอง ที่ดินทั่วไทย.com ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเวบไซทนั้นๆ ที่อาจจะมีส่วนในการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ