ขาย 180,000,000 บาท

ที่ดิน ติดริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ขาย 3,800,000 บาท

ขาย 1,400,000 บาท