ขาย 5,047,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช PKK02-08841

ขาย 1,443,000 บาท

ขายที่ดินว่างเปล่าใกล้ โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช PKK01-11569

ขาย 1,051,000 บาท

ขายเพิงอเนกประสงค์ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช PKK26-00077