ขาย 5,084,000 บาท

ที่สวนมะพร้าว 14 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา