ขาย 2,990,000 บาท

ขายๆอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น หลังแรกของโครงการ พิกัด ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ขาย 2,990,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น หลังแรกของโครงการ พิกัด ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม