ขาย 8,560,000 บาท

ขาย 7,000,000 บาท

ขายที่ดิน อ.บางเลน จ.นครปฐม 4 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา ติดคลองประปา และคลองนกกระทุง