ขาย 4,160,000 บาท

ที่ดินสวยอากาศดี ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เลาขวัญ กาญจนบุรี 32 ไร่ ไร่ละ 130,000

ขาย 4,907,500 บาท

ที่ดินสวยทิวเขาล้อมรอบ เลาขวัญ กาญจนบุรี 37 ไร่ 3 งาน ไร่ละ 130,000