ขาย 2,023,750 บาท

ขายที่ดิน 8-0-38 ไร่ ติดคลองสาธารณะประโยชน์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ZK245