ขาย 12,830,000 บาท

ขายโกดังและบ่อน้ำ อ.ท่าตะโก หัวถนน จ.นครสวรรค์ PSC10496